Kullanıcı Adı :
Şifre :

5. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI

İzlenme 5722


5. Sınıf | Matematik
 1. SAYILAR
 1. DOĞAL SAYILAR
 1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 2. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
 3. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur; bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler.
 2. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
 1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.
 2. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar.
 4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 3. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
 1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 3. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 4. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.
 5. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 4. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
 1. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar.
 2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 3. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler.
 4. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar.
 5. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
 6. Bir doğal sayıyı, en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir.
 7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 5. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
 1. En çok dört basamaklı doğal sayıları, en çok üç basamaklı doğal sayılara böler.
 2. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 3. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler.
 4. İçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir.
 5. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 6. KESİRLER
 1. Bileşik kesri, tam sayılı kesre; tam sayılı kesri, bileşik kesre dönüştürür.
 2. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.
 3. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı olan en çok beş kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
 4. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur.
 5. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun tamamını belirler.
 6. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.
 7. KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ
 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar.
 2. Bir doğal sayı ile bir kesrin toplama işlemini yapar.
 8. KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ
 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar.
 2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.
 3. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 9. KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ
 1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.
 10. ORAN VE ORANTI
 1. İki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder.
 2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar.
 11. ONDALIK KESİRLER
 1. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
 2. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.
 3. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
 4. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar.
 12. ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ
 1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.
 13. YÜZDELER
 1. Tam kısmı sıfır, kesir kısmı iki basamaklı ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar.
 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar.
 3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır.
 4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
 2. GEOMETRİ
 1. ÇOKGENLER
 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretimine katkılarını açıklar.
 2. Çokgenleri sınıflandırır.
 3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.
 2. DÖRTGENLER
 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.
 2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.
 3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.
 4. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer.
 5. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler.
 3. ÇEMBER
 1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir.
 2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırılır.
 3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar.
 4. SİMETRİ
 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.
 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer.
 5. ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER
 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
 6. DÜZLEM
 1. Uzayı tasvir eder.
 2. İki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler.
 7. GEOMETRİK CİSİMLER
 1. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder.
 2. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar.
 3. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur.
 4. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.
 5. Eş küplerle oluşturulmuş yapıları izometrik kâğıda çizer.
 6. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır.
 3. ÖLÇME
 1. UZUNLUKLARI ÖLÇME
 1. Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür.
 2. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.
 2. ÇEVRE
 1. Üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler.
 2. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler.
 3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler.
 4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
 3. ALAN
 1. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar; 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar.
 2. Belirlenen bir alanı cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.
 3. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar.
 4. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur.
 5. Üçgensel bölgenin alanını bulur.
 4. ZAMANI ÖLÇME
 1. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
 5. SIVILARI ÖLÇME
 1. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür.
 2. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
 6. HACMİ ÖLÇME
 1. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan birimle ölçer.
 2. Aynı sayıdaki birimküpleri kullanarak farklı yapılar oluşturur.
 4. VERİ
 1. ÇİZGİ GRAFİĞİ
 1. Çizgi grafiğini oluşturur.
 2. Çizgi grafiğini yorumlar.
 3. Grafik kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar.
 2. TABLO VE ŞEMA
 1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.
 2. Şema yaparak verileri düzenler.
 3. ARİTMETİK ORTALAMA
 1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar.
 4. OLASILIK
 1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.
 2. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.
 3. Bir olayın adil olup olmadığı hakkında yorum yapar.


Toplam:4454724/10/2014 Gün Ortalama:77  Bugün 15 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.90.243.204